espa gr banner

facebook google linkedin   phonecall (+30) 2111057000    
        mail info@unilog.gr    

 

GDP Services

Image
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Στη UNILOG AE διαθέτουμε υπερσύγχρονες ιδιόκτητες αλλά και μισθωμένες αποθηκευτικές εγκαταστάσεις πιστοποιημένες από τον ΕΟΦ κατά τους Κανόνες Ορθής Διανομής και Ορθής Παρασκευής (GDP &GMP).
Ειδικότερα διαθέτουμε:
 • Χώρους ελεγχόμενης θερμοκρασίας 15-25C, 2-8C, -20C
 • Χώρους ειδικής φύλαξης για προϊόντα ειδικής διαχείρισης ή/και υψηλής αξίας
 • Σύγχρονο σύστημα επιτήρησης των λειτουργιών του κτιρίου μέσω Building Management System (BMS)
 • Σύγχρονα συστήματα πυρανίχνευσης και πυροπροστασίας
 • Σύγχρονα συστήματα συναγερμού, κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης και access control
 • Φύλαξη από εταιρεία security 24Χ7
 
Όλες οι εγκαταστάσεις της UNILOG AE βρίσκονται σε στρατηγικό σημείο στο βιομηχανικό πάρκο Μαρκοπούλου, κοντά στην είσοδο της Αττικής Οδού, το Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος», το λιμάνι του Λαυρίου και σε απόσταση 30’ από κεντρικά σημεία της Αθήνας.

ΔΙΑΝΟΜΗ
 • Η UNILOG AE διανέμει σε:
o          Φαρμακαποθήκες
o          Νοσοκομεία
o          Κλινικές
o          Φαρμακεία
o          Ιατρούς
o          Ασθενείς
 • Η διανομή στα παραπάνω κανάλια γίνεται με πιστοποιημένα (qualified) οχήματα ελεγχόμενης θερμοκρασίας 15-25C και 2-8C, καθώς και με πιστοποιημένα (qualified) συστήματα ισοθερμικών κιβωτίων 15-25C, 2-8C και -20C
 • Με παροχή Proof of Delivery (POD) ηλεκτρονικά, μέσω του Portal της UNILOG AE με δυνατότητα φωτογραφίας της υπογραφής του παραλήπτη και υπογεγραμμένα δελτία αποστολής
 • Υπηρεσίες courier για αυθημερόν παραδόσεις
 • Επιστροφές προϊόντων από όλα τα κανάλια διανομής
 
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Το μηχανογραφικό μας σύστημα αποτελεί το σημείο αναφοράς των πελατών μας για οποιαδήποτε ανάκληση προϊόντος καθώς μπορεί να παρέχει  άμεσα  όλες τις πληροφορίες σχετικά με τη διάθεση των προϊόντων. Επίσης, σε συνεργασία με τους πελάτες μας:
 • Προγραμματίζουμε και υλοποιούμε τη μεταφορά των ανακληθέντων προϊόντων από τους τελικούς παραλήπτες
 • Επιστρέφουμε τα ανακληθέντα προϊόντα από τους τελικούς παραλήπτες
 • Διαχειριζόμαστε τα επιστρεφόμενα προϊόντα σε ειδική αποθήκη καραντίνας
 • Παρέχουμε αναφορές προς τους πελάτες μας για την πορεία και ολοκλήρωση της ανάκλησης (reconciliation reports)
Σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τις διαδικασίες ποιότητας, διενεργούνται τακτικά αλλά και εκτάκτως ασκήσεις mock-recalls για την επαλήθευση της ετοιμότητας του συστήματος.

GMP Services

Image
ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - ΕΟΦΟΣΗΜΑΝΣΗ
 • Παρέχουμε στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας όλες τις υπηρεσίες ΕΟΦΟΣΗΜΑΝΣΗΣ, ανασυσκευασίας και τοποθέτησης φύλλων οδηγιών, τηρώντας απαρέγκλιτα το νομοθετικό πλαίσιο.
 • Διαθέτουμε σύγχρονες μηχανές παραγωγής και ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό.
 • Η παραγωγική δυνατότητα μας ανέρχεται στα 700.000 τεμάχια ημερησίως.
 • Το τμήμα ανασυσκευασίας - ΕΟΦΟΣΗΜΑΝΣΗΣ υποστηρίζεται πλήρως από ειδικούς επιστημονικούς συνεργάτες.
SERIALIZATION, AGGREGATION, TAMPER EVIDENCE, EMVO CONNECTION
Πρωταγωνιστώντας στις εξελίξεις έχουμε ήδη περάσει στην παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών  Serialization, Aggregation, Tamper Evidence & EMVO Uploading  από τις αρχές του 2019.

Παρέχουμε υπηρεσίες για όλες τις απαιτήσεις του κανονισμού (EU) 2016/161

Αναπτύξαμε στρατηγικές συνεργασίες με την TraceLink & τη Vimachem οι οποίες κατέχουν ηγετικές θέσεις στο Serialization παγκοσμίως οπότε είμαστε σε θέση να προσφέρουμε λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες των πελατών μας.

Προστιθέμενη Αξία

Image
Στη UNILOG AE υποστηρίζουμε όλες τις ανάγκες των πελατών μας ηλεκτρονικά με πλήρως αυτοματοποιημένες διαδικασίες.
Ενδεικτικά:
 • Ηλεκτρονική ήΤηλεφωνική λήψη παραγγελιών
 • Ηλεκτρονική παρακολούθηση των προϊόντων με βάση: Lot, Expire Date, Serialization Aggregation
 • Ηλεκτρονικό αρχείο παραστατικών αποστολής
 • Ηλεκτρονική μεταφορά όλων των δεδομένων (Interfaces)
 • Καταγραφή ικανοποίησης πελατών (Customer’s Satisfaction και Reports)
 • Διαχείριση παραγγελιών ειδικών απαιτήσεων (Επείγουσες, ιδιαιτέρως ευαίσθητες κ.ο.κ.)
 • Διαχείριση επειγουσών παραγγελιών
ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
Στα πλαίσια της παροχής ολοκληρωμένων λύσεων προς τη φαρμακοβιομηχανία είμαστε η μοναδική εταιρεία 3PL στην Ελλάδα που παρέχει πλήρεις υποστηρικτικές υπηρεσίες στον ευαίσθητο τομέα των Κλινικών Μελετών, σύμφωνα με τους κανόνες Ορθής Κλινικής Πρακτικής (Good Clinical Practices - GCP)

Συνοπτικά, οι παρεχόμενες υπηρεσίες διαχείρισης Φαρμάκων Κλινικών Μελετών περιλαμβάνουν:
 • Παραλαβή & Αποθήκευση των υπό Έρευνα Φαρμάκων
 • Φύλαξή τους σε ασφαλισμένους αποθηκευτικούς χώρους με ελεγχόμενη πρόσβαση (Access Control System)
 • Καθημερινή παρακολούθηση & καταγραφή των συνθηκών φύλαξης ως προς τις κρίσιμες παραμέτρους (Θερμοκρασία – Σχετική Υγρασία - Συνθήκες υγιεινής)
 • Αποθηκευτικούς χώρους ελεγχόμενης Θερμοκρασίας (2°-8°C & 15°-25°C)
 • Συσκευασία & Αποστολή των Φαρμάκων στα Ερευνητικά Κέντρα όλης της επικράτειας
 • Άμεση ενημέρωση (real time) των πελατών μέσω portal για την ακριβή ημέρα και ώρα των αποστολών
 • Διαχείριση των Επιστρεφόμενων Φαρμάκων από τα Ερευνητικά Κέντρα
 • Φύλαξη των προς καταστροφή Ερευνητικών Φαρμάκων σε ειδικά διαμορφωμένους και κλειδωμένους αποθηκευτικούς χώρους
 • Διαχείριση των αποθεμάτων μέσω μηχανογραφικού συστήματος
 • Έμπειρο εξειδικευμένο μόνιμο προσωπικό
 • Εποπτεία, συντονισμό & διαχείριση του έργου από Ειδικευμένο Πρόσωπο (Qualified Person)

Υποστηρικτικές Υπηρεσίες

Image
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υπηρετώντας το όραμά μας να είμαστε ο ιδανικός συνεργάτης για τους πελάτες μας στηUNILOG AE παρέχουμε πλήθος υποστηρικτικών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών:
 • Πιστωτικό Έλεγχο
 • Εισπράξεις επί Παραδόσεις (C.O.D.)
 • Εισπράξεις Ανοικτών Υπολοίπων
 • Τιμολόγηση για Λογαριασμό Τρίτου
 • Εισπράξεις μέσω P.O.S.
 • Χαρτοφυλάκιο Αξιογράφων
 • Εισπράξεις από το Δημόσιο
 • Τήρηση Λογιστικών Σχεδίων – Λογιστικών Βιβλίων
24Χ7
Προσφέρουμε την υπηρεσία 24Χ7, δηλαδή την κάλυψη αναγκών για κατεπείγουσες αποστολές σε 24ωρη βάση, 7 ημέρες την εβδομάδα. Μέσω των εντεταλμένων συνεργατών μας που βρίσκονται σε διαρκή ετοιμότητα  και ειδικών συνεργασιών με εξειδικευμένα μεταφορικά μέσα, καλύπτουμε υπερεπείγουσες αποστολές για την περιοχή της Αττικής σε 2-4 ώρες από την παραγγελία και  στην υπόλοιπη Ελλάδα με άμεση αναχώρηση αυτοκινήτου, αεροπορική αποστολή ή μίσθωση ιδιωτικού εναέριου μέσου.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΕΙΣ

Από το 2003 η εταιρεία μας είναι αντιπρόσωπος της πολυεθνικής εταιρείας UPS Supply Chain Solutions στην Ελλάδα. Πρόκειται για ένα εντελώς ανεξάρτητο εξειδικευμένο Business Unit, Spare Parts Logistics,  το οποίο σήμερα εξυπηρετεί τις εταιρείες DELL, Juniper, Netapp, Riverbed με άμεση υποστήριξη σε 24ωρη βάση, 7 ημέρες την εβδομάδα. Μέσα από αυτή τη συνεργασία εξυπηρετούνται όλα τα κανάλια διανομής, εταιρείες (B2B) και ιδιώτες (B2C).

GDP Services

Image
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Στη UNILOG AE διαθέτουμε υπερσύγχρονες ιδιόκτητες αλλά και μισθωμένες αποθηκευτικές εγκαταστάσεις πιστοποιημένες από τον ΕΟΦ κατά τους Κανόνες Ορθής Διανομής και Ορθής Παρασκευής (GDP &GMP).
Ειδικότερα διαθέτουμε:
 • Χώρους ελεγχόμενης θερμοκρασίας 15-25C, 2-8C, -20C
 • Χώρους ειδικής φύλαξης για προϊόντα ειδικής διαχείρισης ή/και υψηλής αξίας
 • Σύγχρονο σύστημα επιτήρησης των λειτουργιών του κτιρίου μέσω Building Management System (BMS)
 • Σύγχρονα συστήματα πυρανίχνευσης και πυροπροστασίας
 • Σύγχρονα συστήματα συναγερμού, κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης και access control
 • Φύλαξη από εταιρεία security 24Χ7
 
Όλες οι εγκαταστάσεις της UNILOG AE βρίσκονται σε στρατηγικό σημείο στο βιομηχανικό πάρκο Μαρκοπούλου, κοντά στην είσοδο της Αττικής Οδού, το Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος», το λιμάνι του Λαυρίου και σε απόσταση 30’ από κεντρικά σημεία της Αθήνας.

ΔΙΑΝΟΜΗ
 • Η UNILOG AE διανέμει σε:
o          Φαρμακαποθήκες
o          Νοσοκομεία
o          Κλινικές
o          Φαρμακεία
o          Ιατρούς
o          Ασθενείς
 • Η διανομή στα παραπάνω κανάλια γίνεται με πιστοποιημένα (qualified) οχήματα ελεγχόμενης θερμοκρασίας 15-25C και 2-8C, καθώς και με πιστοποιημένα (qualified) συστήματα ισοθερμικών κιβωτίων 15-25C, 2-8C και -20C
 • Με παροχή Proof of Delivery (POD) ηλεκτρονικά, μέσω του Portal της UNILOG AE με δυνατότητα φωτογραφίας της υπογραφής του παραλήπτη και υπογεγραμμένα δελτία αποστολής
 • Υπηρεσίες courier για αυθημερόν παραδόσεις
 • Επιστροφές προϊόντων από όλα τα κανάλια διανομής
 
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Το μηχανογραφικό μας σύστημα αποτελεί το σημείο αναφοράς των πελατών μας για οποιαδήποτε ανάκληση προϊόντος καθώς μπορεί να παρέχει  άμεσα  όλες τις πληροφορίες σχετικά με τη διάθεση των προϊόντων. Επίσης, σε συνεργασία με τους πελάτες μας:
 • Προγραμματίζουμε και υλοποιούμε τη μεταφορά των ανακληθέντων προϊόντων από τους τελικούς παραλήπτες
 • Επιστρέφουμε τα ανακληθέντα προϊόντα από τους τελικούς παραλήπτες
 • Διαχειριζόμαστε τα επιστρεφόμενα προϊόντα σε ειδική αποθήκη καραντίνας
 • Παρέχουμε αναφορές προς τους πελάτες μας για την πορεία και ολοκλήρωση της ανάκλησης (reconciliation reports)
Σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τις διαδικασίες ποιότητας, διενεργούνται τακτικά αλλά και εκτάκτως ασκήσεις mock-recalls για την επαλήθευση της ετοιμότητας του συστήματος.

GMP Services

Image
ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - ΕΟΦΟΣΗΜΑΝΣΗ
 • Παρέχουμε στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας όλες τις υπηρεσίες ΕΟΦΟΣΗΜΑΝΣΗΣ, ανασυσκευασίας και τοποθέτησης φύλλων οδηγιών, τηρώντας απαρέγκλιτα το νομοθετικό πλαίσιο.
 • Διαθέτουμε σύγχρονες μηχανές παραγωγής και ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό.
 • Η παραγωγική δυνατότητα μας ανέρχεται στα 700.000 τεμάχια ημερησίως.
 • Το τμήμα ανασυσκευασίας - ΕΟΦΟΣΗΜΑΝΣΗΣ υποστηρίζεται πλήρως από ειδικούς επιστημονικούς συνεργάτες.
SERIALIZATION, AGGREGATION, TAMPER EVIDENCE, EMVO CONNECTION
Πρωταγωνιστώντας στις εξελίξεις έχουμε ήδη περάσει στην παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών  Serialization, Aggregation, Tamper Evidence & EMVO Uploading  από τις αρχές του 2019.

Παρέχουμε υπηρεσίες για όλες τις απαιτήσεις του κανονισμού (EU) 2016/161

Αναπτύξαμε στρατηγικές συνεργασίες με την TraceLink & τη Vimachem οι οποίες κατέχουν ηγετικές θέσεις στο Serialization παγκοσμίως οπότε είμαστε σε θέση να προσφέρουμε λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες των πελατών μας.

Προστιθέμενη Αξία

Image
Στη UNILOG AE υποστηρίζουμε όλες τις ανάγκες των πελατών μας ηλεκτρονικά με πλήρως αυτοματοποιημένες διαδικασίες.
Ενδεικτικά:
 • Ηλεκτρονική ήΤηλεφωνική λήψη παραγγελιών
 • Ηλεκτρονική παρακολούθηση των προϊόντων με βάση: Lot, Expire Date, Serialization Aggregation
 • Ηλεκτρονικό αρχείο παραστατικών αποστολής
 • Ηλεκτρονική μεταφορά όλων των δεδομένων (Interfaces)
 • Καταγραφή ικανοποίησης πελατών (Customer’s Satisfaction και Reports)
 • Διαχείριση παραγγελιών ειδικών απαιτήσεων (Επείγουσες, ιδιαιτέρως ευαίσθητες κ.ο.κ.)
 • Διαχείριση επειγουσών παραγγελιών
ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
Στα πλαίσια της παροχής ολοκληρωμένων λύσεων προς τη φαρμακοβιομηχανία είμαστε η μοναδική εταιρεία 3PL στην Ελλάδα που παρέχει πλήρεις υποστηρικτικές υπηρεσίες στον ευαίσθητο τομέα των Κλινικών Μελετών, σύμφωνα με τους κανόνες Ορθής Κλινικής Πρακτικής (Good Clinical Practices - GCP)

Συνοπτικά, οι παρεχόμενες υπηρεσίες διαχείρισης Φαρμάκων Κλινικών Μελετών περιλαμβάνουν:
 • Παραλαβή & Αποθήκευση των υπό Έρευνα Φαρμάκων
 • Φύλαξή τους σε ασφαλισμένους αποθηκευτικούς χώρους με ελεγχόμενη πρόσβαση (Access Control System)
 • Καθημερινή παρακολούθηση & καταγραφή των συνθηκών φύλαξης ως προς τις κρίσιμες παραμέτρους (Θερμοκρασία – Σχετική Υγρασία - Συνθήκες υγιεινής)
 • Αποθηκευτικούς χώρους ελεγχόμενης Θερμοκρασίας (2°-8°C & 15°-25°C)
 • Συσκευασία & Αποστολή των Φαρμάκων στα Ερευνητικά Κέντρα όλης της επικράτειας
 • Άμεση ενημέρωση (real time) των πελατών μέσω portal για την ακριβή ημέρα και ώρα των αποστολών
 • Διαχείριση των Επιστρεφόμενων Φαρμάκων από τα Ερευνητικά Κέντρα
 • Φύλαξη των προς καταστροφή Ερευνητικών Φαρμάκων σε ειδικά διαμορφωμένους και κλειδωμένους αποθηκευτικούς χώρους
 • Διαχείριση των αποθεμάτων μέσω μηχανογραφικού συστήματος
 • Έμπειρο εξειδικευμένο μόνιμο προσωπικό
 • Εποπτεία, συντονισμό & διαχείριση του έργου από Ειδικευμένο Πρόσωπο (Qualified Person)

Υποστηρικτικές Υπηρεσίες

Image
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υπηρετώντας το όραμά μας να είμαστε ο ιδανικός συνεργάτης για τους πελάτες μας στηUNILOG AE παρέχουμε πλήθος υποστηρικτικών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών:
 • Πιστωτικό Έλεγχο
 • Εισπράξεις επί Παραδόσεις (C.O.D.)
 • Εισπράξεις Ανοικτών Υπολοίπων
 • Τιμολόγηση για Λογαριασμό Τρίτου
 • Εισπράξεις μέσω P.O.S.
 • Χαρτοφυλάκιο Αξιογράφων
 • Εισπράξεις από το Δημόσιο
 • Τήρηση Λογιστικών Σχεδίων – Λογιστικών Βιβλίων
24Χ7
Προσφέρουμε την υπηρεσία 24Χ7, δηλαδή την κάλυψη αναγκών για κατεπείγουσες αποστολές σε 24ωρη βάση, 7 ημέρες την εβδομάδα. Μέσω των εντεταλμένων συνεργατών μας που βρίσκονται σε διαρκή ετοιμότητα  και ειδικών συνεργασιών με εξειδικευμένα μεταφορικά μέσα, καλύπτουμε υπερεπείγουσες αποστολές για την περιοχή της Αττικής σε 2-4 ώρες από την παραγγελία και  στην υπόλοιπη Ελλάδα με άμεση αναχώρηση αυτοκινήτου, αεροπορική αποστολή ή μίσθωση ιδιωτικού εναέριου μέσου.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΕΙΣ

Από το 2003 η εταιρεία μας είναι αντιπρόσωπος της πολυεθνικής εταιρείας UPS Supply Chain Solutions στην Ελλάδα. Πρόκειται για ένα εντελώς ανεξάρτητο εξειδικευμένο Business Unit, Spare Parts Logistics,  το οποίο σήμερα εξυπηρετεί τις εταιρείες DELL, Juniper, Netapp, Riverbed με άμεση υποστήριξη σε 24ωρη βάση, 7 ημέρες την εβδομάδα. Μέσα από αυτή τη συνεργασία εξυπηρετούνται όλα τα κανάλια διανομής, εταιρείες (B2B) και ιδιώτες (B2C).

Επικοινωνία

address

2η οδός Ολ. Σκοπευτηρίου

19003 Μαρκόπουλο Αττικής, Ελλάδα

phonecall

Τηλ: (+30) 2111057000

Φαξ: (+30) 2111057199

mail

http://unilog.gr

info@unilog.gr

 

Γνωρίστε μας

facebook google linkedin

Complex A

complex a

Complex C

complex c

Complex D

complex d