Η Ιστορία μας

Image

Η εταιρεία UNILOG AE  ιδρύθηκε στις αρχές του 2000 από μετόχους του Ομίλου Εταιρειών Μεταφορών Λιναρδάκη που εξειδικεύονται στον τομέα της διακίνησης φαρμακευτικών, παραφαρμακευτικών και ιατρoτεχνολογικών προϊόντων υπό ελεγχόμενες θερμοκρασίες πλέον των 25 ετών. Σήμερα η στρατηγική συνεργασία της UNILOG AE με το γκρουπ των Μεταφορικών Εταιρειών Λιναρδάκη έχει ως αποτέλεσμα την καθημερινή παράδοση 4.500 παραγγελιών περίπου ανά την Επικράτεια.

Η Φιλοσοφία μας

Image

Η φιλοσοφία μας είναι να αποτελούμε υπεραξία για τους πελάτες μας.  Με αφοσίωση στην τήρηση των ποιοτικών κριτηρίων  αλλά και με εξειδίκευση και συνεχή εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού βελτιώνουμε διαρκώς τις δομές και τις διαδικασίες μας προς όφελος των αποθετών μας, επιτυγχάνοντας εξαιρετικούς δείκτες απόδοσης (KPI’s).

Η Στρατηγική μας

Δημιουργούμε και παρέχουμε νέες υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας στους πελάτες μας με διαφάνεια και εξορθολογισμό στη τιμολογιακή πολιτική μας και κατ’ επέκταση ισχυρές και πιστές εταιρικές σχέσεις.

Η Αποστολή μας

Image

Όλοι εμείς οι άνθρωποι της UNILOG AE, έχοντας ιδιαίτερη συναίσθηση του ειδικού μας ρόλου στην αλυσίδα διακίνησης του φαρμάκου ζυμωνόμαστε καθημερινά με την υψηλή ηθική και δεοντολογία που απαιτείται στην ασφαλή και ποιοτική διαχείριση του, ως υπέρτατου αγαθού για την υγεία.

Το όραμά μας

Image

Όραμα μας είναι η  η καινοτομία, η ασφαλής και υπεύθυνη παροχή των υπηρεσιών μας προς τους πελάτες μας  καθώς και η υποστήριξη αυτών δια της παροχής αντίστοιχα υψηλού επιπέδου υπηρεσιών σε αναπτυσσόμενες φαρμακευτικές αγορές εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το χαρτοφυλάκιο των πελατών μας

Στην έως σήμερα πορεία μας, συμμετείχαμε σε 173 διαγωνισμούς φαρμακευτικών εταιρειών και αναδειχθήκαμε ανάδοχοι στους 134 από αυτούς.

Οι άνθρωποί μας

Image
Αναγνωρίζοντας ότι ο ανθρώπινος παράγοντας είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της επιτυχίας κάθε εταιρείας, καλλιεργήσαμε ένα περιβάλλον που επιτρέπει στους εργαζόμενους να αναπτύσσονται επαγγελματικά και προσωπικά.

Επιδιώκοντας να αποτελούμε πάντα «πρότυπο» όσον αφορά στις συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος, έχουμε εφαρμόσει μια εργασιακή πολιτική, σύμφωνα με την οποία:
 
 • Προσλαμβάνουμε ανθρώπους που διαθέτουν θεωρητική κατάρτιση, ήθος, ταλέντο, διάθεση για ανάπτυξη αλλά και ικανότητα να σκέφτονται πέρα από τα στερεότυπα, ώστε να μπορούν να υπηρετήσουν το όραμα της ανάπτυξης της Εταιρείας.
 • Κάνουμε τους ανθρώπους μας κοινωνούς στους εταιρικούς μας στόχους, ώστε να ταυτίζονται με αυτούς.
 • Ενισχύουμε τη δια βίου μάθηση και ανάπτυξη δεξιοτήτων του προσωπικού, διεξάγοντας σεμινάρια και εκπαιδευτικά προγράμματα.
 • Υιοθετούμε πολιτικές ίσων ευκαιριών σε όλα τα επίπεδα (επιλογή, πρόσληψη, προαγωγή κλπ), ενισχύουμε τις ικανότητες των στελεχών μας και δημιουργούμε ικανές ομάδες εργασίας.
 • Τηρούμε ευέλικτο ωράριο για εργαζόμενες μητέρες.
 • Διατηρούμε τράπεζα αίματος για τους υπαλλήλους της UNILOG AE και τους συγγενείς τους α’ και β’ βαθμού.
 • Ενισχύουμε τους δεσμούς των εργαζομένων μεταξύ τους και με την Εταιρεία διοργανώνοντας εταιρικές ψυχαγωγικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες
 
Με όλα τα παραπάνω επιτυγχάνουμε τη διατήρηση των εργαζομένων μας και την αδιάλειπτη συνέχεια του εταιρικού μας γίγνεσθαι, γεγονός ιδιαιτέρως σημαντικό για την απρόσκοπτη  εξυπηρέτηση των πελατών μας. Είναι αξιοσημείωτο ότι ο μέσος όρος του turnover των εργαζόμενων μας την τελευταία δεκαετία είναι 3,7%. Οι εργαζόμενοι μας διακρίνονται για την επικαιροποίηση των γνώσεων και την εξειδίκευση τους στο χώρο του φαρμάκου και του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού .
 

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Image

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
Στη UNILOG ΑΕ αναγνωρίζουμε τη σπουδαιότητα της κοινωνικά υπεύθυνης επιχείρησης.  Με βάση τις αρχές της ηθικής συμπεριφοράς, υιοθετούμε δράσεις που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος, τη βιώσιμη ανάπτυξη, τα δικαιώματα και την ποιότητα ζωής των εργαζομένων καθώς και την ευημερία της ευρύτερης κοινωνίας μέσα στην οποία δραστηριοποιούμαστε.

            

Κύριο μέλημα μας στη UNILOG AE είναι η ισόρροπη ανάπτυξη με σεβασμό στο περιβάλλον, στις επόμενες γενιές, σε εκείνες τις ομάδες του πληθυσμού που χρήζουν ιδιαίτερης αντιμετώπισης και ταυτόχρονα η εδραίωση επιχειρηματικής κουλτούρας με κοινωνική ευαισθησία.


ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Με έντονο το αίσθημα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης υλοποιούμε μια σειρά δράσεων που συμβάλλουν στη διατήρηση των φυσικών πόρων, στην εξοικονόμηση ενέργειας και στη διαμόρφωση περιβαλλοντικής συνείδησης.
Ειδικότερα,:
 • Εφαρμόζουμε πρακτικές που στοχεύουν στη διατήρηση και βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων
 • Εξοικονομούμε ενέργεια μέσα από τη διαχείριση υλικών και προϊόντων
 • Ανακυκλώνουμε (μπαταρίες, λαμπτήρες, αναλώσιμα, συσκευασίες κλπ)
 • Επιχειρούμε με αίσθημα ευθύνης
 • Ενθαρρύνουμε ατομικές και συλλογικές πρωτοβουλίες που στηρίζουν τις δράσεις περιβαλλοντικών μη κερδοσκοπικών οργανισμών
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ένας από τους βασικούς στόχους μας είναι η στήριξη και η συμβολή στην  ευημερία της τοπικής κοινωνίας. Γι’ αυτό:
 • Υποστηρίζουμε συνεργασίες με τοπικούς προμηθευτές, εργολάβους, επαγγελματίες κλπ
 • Απασχολούμε εντόπιο προσωπικό
 • Αποκλείουμε παράνομες πρακτικές (παιδική εργασία, μόλυνση περιβάλλοντος κλπ)
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Έχοντας ως motto τη ρήση του Πλάτωνα ότι «είναι αδύνατο να βελτιωθεί ο κόσμος αν δεν βελτιωθούν οι άνθρωποι που κατοικούν σ ’αυτόν», προωθούμε πρακτικές που  προάγουν την πνευματική, ηθική και σωματική καλλιέργεια των εργαζομένων μας.
 

Ασφάλεια

Image
Η ασφάλεια αποτελεί έννοια υψίστης προτεραιότητας για την εταιρεία μας, εξ ου και επενδύουμε συστηματικά στην ανάπτυξη προηγμένων τεχνολογικών συστημάτων και ενδεικτικώς διαθέτουμε τα ακόλουθα :
 • Dual FireWalls
 • Web Filtering
 • Central AntiMalware System
 • Microsoft Hyper-V με Dual Active Nodes
 • Exchange 365 Western Europe plan
 • Azzure replicated PDC
 • Citrix OS με dummy terminals εγκατεστημένα στην αποθήκη για maximum access security
 • Backup Procedures including on & offline scenarios.
 • Dual Anti Virus Engines. One for the internal network and the other for the incoming/outgoing traffic.
 • Access Control System
 • High Def. Cameras

Η Ιστορία μας

Image

Η εταιρεία UNILOG AE  ιδρύθηκε στις αρχές του 2000 από μετόχους του Ομίλου Εταιρειών Μεταφορών Λιναρδάκη που εξειδικεύονται στον τομέα της διακίνησης φαρμακευτικών, παραφαρμακευτικών και ιατρoτεχνολογικών προϊόντων υπό ελεγχόμενες θερμοκρασίες πλέον των 25 ετών. Σήμερα η στρατηγική συνεργασία της UNILOG AE με το γκρουπ των Μεταφορικών Εταιρειών Λιναρδάκη έχει ως αποτέλεσμα την καθημερινή παράδοση 4.500 παραγγελιών περίπου ανά την Επικράτεια.

Η Φιλοσοφία μας

Image

Η φιλοσοφία μας είναι να αποτελούμε υπεραξία για τους πελάτες μας.  Με αφοσίωση στην τήρηση των ποιοτικών κριτηρίων  αλλά και με εξειδίκευση και συνεχή εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού βελτιώνουμε διαρκώς τις δομές και τις διαδικασίες μας προς όφελος των αποθετών μας, επιτυγχάνοντας εξαιρετικούς δείκτες απόδοσης (KPI’s).

Η Στρατηγική μας

Image

Δημιουργούμε και παρέχουμε νέες υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας στους πελάτες μας με διαφάνεια και εξορθολογισμό στη τιμολογιακή πολιτική μας και κατ’ επέκταση ισχυρές και πιστές εταιρικές σχέσεις.

Η Αποστολή μας

Image

Όλοι εμείς οι άνθρωποι της UNILOG AE, έχοντας ιδιαίτερη συναίσθηση του ειδικού μας ρόλου στην αλυσίδα διακίνησης του φαρμάκου ζυμωνόμαστε καθημερινά με την υψηλή ηθική και δεοντολογία που απαιτείται στην ασφαλή και ποιοτική διαχείριση του, ως υπέρτατου αγαθού για την υγεία.

Το όραμά μας

Image

Όραμα μας είναι η  η καινοτομία, η ασφαλής και υπεύθυνη παροχή των υπηρεσιών μας προς τους πελάτες μας  καθώς και η υποστήριξη αυτών δια της παροχής αντίστοιχα υψηλού επιπέδου υπηρεσιών σε αναπτυσσόμενες φαρμακευτικές αγορές εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το χαρτοφυλάκιο των πελατών μας

Στην έως σήμερα πορεία μας, συμμετείχαμε σε 173 διαγωνισμούς φαρμακευτικών εταιρειών και αναδειχθήκαμε ανάδοχοι στους 134 από αυτούς.

Οι άνθρωποί μας

Image
Αναγνωρίζοντας ότι ο ανθρώπινος παράγοντας είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της επιτυχίας κάθε εταιρείας, καλλιεργήσαμε ένα περιβάλλον που επιτρέπει στους εργαζόμενους να αναπτύσσονται επαγγελματικά και προσωπικά.

Επιδιώκοντας να αποτελούμε πάντα «πρότυπο» όσον αφορά στις συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος, έχουμε εφαρμόσει μια εργασιακή πολιτική, σύμφωνα με την οποία:
 
 • Προσλαμβάνουμε ανθρώπους που διαθέτουν θεωρητική κατάρτιση, ήθος, ταλέντο, διάθεση για ανάπτυξη αλλά και ικανότητα να σκέφτονται πέρα από τα στερεότυπα, ώστε να μπορούν να υπηρετήσουν το όραμα της ανάπτυξης της Εταιρείας.
 • Κάνουμε τους ανθρώπους μας κοινωνούς στους εταιρικούς μας στόχους, ώστε να ταυτίζονται με αυτούς.
 • Ενισχύουμε τη δια βίου μάθηση και ανάπτυξη δεξιοτήτων του προσωπικού, διεξάγοντας σεμινάρια και εκπαιδευτικά προγράμματα.
 • Υιοθετούμε πολιτικές ίσων ευκαιριών σε όλα τα επίπεδα (επιλογή, πρόσληψη, προαγωγή κλπ), ενισχύουμε τις ικανότητες των στελεχών μας και δημιουργούμε ικανές ομάδες εργασίας.
 • Τηρούμε ευέλικτο ωράριο για εργαζόμενες μητέρες.
 • Διατηρούμε τράπεζα αίματος για τους υπαλλήλους της UNILOG AE και τους συγγενείς τους α’ και β’ βαθμού.
 • Ενισχύουμε τους δεσμούς των εργαζομένων μεταξύ τους και με την Εταιρεία διοργανώνοντας εταιρικές ψυχαγωγικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες
 
Με όλα τα παραπάνω επιτυγχάνουμε τη διατήρηση των εργαζομένων μας και την αδιάλειπτη συνέχεια του εταιρικού μας γίγνεσθαι, γεγονός ιδιαιτέρως σημαντικό για την απρόσκοπτη  εξυπηρέτηση των πελατών μας. Είναι αξιοσημείωτο ότι ο μέσος όρος του turnover των εργαζόμενων μας την τελευταία δεκαετία είναι 3,7%. Οι εργαζόμενοι μας διακρίνονται για την επικαιροποίηση των γνώσεων και την εξειδίκευση τους στο χώρο του φαρμάκου και του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού .
 

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Image

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
Στη UNILOG ΑΕ αναγνωρίζουμε τη σπουδαιότητα της κοινωνικά υπεύθυνης επιχείρησης.  Με βάση τις αρχές της ηθικής συμπεριφοράς, υιοθετούμε δράσεις που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος, τη βιώσιμη ανάπτυξη, τα δικαιώματα και την ποιότητα ζωής των εργαζομένων καθώς και την ευημερία της ευρύτερης κοινωνίας μέσα στην οποία δραστηριοποιούμαστε.

            

Κύριο μέλημα μας στη UNILOG AE είναι η ισόρροπη ανάπτυξη με σεβασμό στο περιβάλλον, στις επόμενες γενιές, σε εκείνες τις ομάδες του πληθυσμού που χρήζουν ιδιαίτερης αντιμετώπισης και ταυτόχρονα η εδραίωση επιχειρηματικής κουλτούρας με κοινωνική ευαισθησία.


ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Με έντονο το αίσθημα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης υλοποιούμε μια σειρά δράσεων που συμβάλλουν στη διατήρηση των φυσικών πόρων, στην εξοικονόμηση ενέργειας και στη διαμόρφωση περιβαλλοντικής συνείδησης.
Ειδικότερα,:
 • Εφαρμόζουμε πρακτικές που στοχεύουν στη διατήρηση και βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων
 • Εξοικονομούμε ενέργεια μέσα από τη διαχείριση υλικών και προϊόντων
 • Ανακυκλώνουμε (μπαταρίες, λαμπτήρες, αναλώσιμα, συσκευασίες κλπ)
 • Επιχειρούμε με αίσθημα ευθύνης
 • Ενθαρρύνουμε ατομικές και συλλογικές πρωτοβουλίες που στηρίζουν τις δράσεις περιβαλλοντικών μη κερδοσκοπικών οργανισμών
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ένας από τους βασικούς στόχους μας είναι η στήριξη και η συμβολή στην  ευημερία της τοπικής κοινωνίας. Γι’ αυτό:
 • Υποστηρίζουμε συνεργασίες με τοπικούς προμηθευτές, εργολάβους, επαγγελματίες κλπ
 • Απασχολούμε εντόπιο προσωπικό
 • Αποκλείουμε παράνομες πρακτικές (παιδική εργασία, μόλυνση περιβάλλοντος κλπ)
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Έχοντας ως motto τη ρήση του Πλάτωνα ότι «είναι αδύνατο να βελτιωθεί ο κόσμος αν δεν βελτιωθούν οι άνθρωποι που κατοικούν σ ’αυτόν», προωθούμε πρακτικές που  προάγουν την πνευματική, ηθική και σωματική καλλιέργεια των εργαζομένων μας.
 

Ασφάλεια

Image
Η ασφάλεια αποτελεί έννοια υψίστης προτεραιότητας για την εταιρεία μας, εξ ου και επενδύουμε συστηματικά στην ανάπτυξη προηγμένων τεχνολογικών συστημάτων και ενδεικτικώς διαθέτουμε τα ακόλουθα :
 • Dual FireWalls
 • Web Filtering
 • Central AntiMalware System
 • Microsoft Hyper-V με Dual Active Nodes
 • Exchange 365 Western Europe plan
 • Azzure replicated PDC
 • Citrix OS με dummy terminals εγκατεστημένα στην αποθήκη για maximum access security
 • Backup Procedures including on & offline scenarios.
 • Dual Anti Virus Engines. One for the internal network and the other for the incoming/outgoing traffic.
 • Access Control System
 • High Def. Cameras

Επικοινωνία

2η οδός Ολ. Σκοπευτηρίου

19003 Μαρκόπουλο Αττικής, Ελλάδα

Τηλ: (+30) 2111057000

Φαξ: (+30) 2111057199

http://unilog.gr

info@unilog.gr

Γνωρίστε μας

Complex A

Complex B

Complex C