Παραγωγή σειριοποίησης φαρμακευτικών προϊόντων (serialization) και επικόλλησης αυτοκόλλητων ασφαλείας

Σας ενημερώνουμε ότι η Εταιρεία μας έχοντας ολοκληρώσει εικοσάμηνη προετοιμασία για την υπηρεσία Serialization έχει περάσει στο παραγωγικό στάδιο με απόλυτη επιτυχία.

Έχουμε τη δυνατότητα να εξασφαλίσουμε  την πλήρη υποστήριξη σας σε εκτελεστικό, διαχειριστικό και ελεγκτικό επίπεδο των διαδικασιών αναφορικά με το  Serialization, Tamper Evidence, Aggregation και Decommissioning των φαρμακευτικών σκευασμάτων σας που προορίζονται για εξαγωγή. Η προτεινόμενη συνεργασία  περιλαμβάνει υπηρεσίες από τη γέννηση των σειριακών αριθμών, την εκτύπωση, την επικόλληση αποδεικτικών ασφαλείας, το Decommissioning  όπου απαιτείται,  την καταχώριση των δεδομένων στον EMVO έως και την τελική Απελευθέρωση (Release) των προϊόντων χωρίς ελάχιστο όριο ποσοτήτων.

Όλα τα παραπάνω προσφέρονται από τη Unilog SA ώστε να εξασφαλίσουμε, από κοινού, την  έγκαιρη συμμόρφωση στον κανονισμό (EU) 2016/161.

Επικοινωνία

2η οδός Ολ. Σκοπευτηρίου

19003 Μαρκόπουλο Αττικής, Ελλάδα

Τηλ: (+30) 2111057000

Φαξ: (+30) 2111057199

http://unilog.gr

info@unilog.gr

Γνωρίστε μας

Complex A

Complex B

Complex C